Program Sygma Daya Insani

Pagelaran

Pagelaran
Pagelaran adalahprogram penjualan dalam bentuk pagelaran dengan topik khusus Muhammad Teladanku. Dapat dibuat, direncanakan dan dilaksanakan secara mandiri denan cara menjual tiket kepada calon peserta ataupun bekerjasama dengan pihak kedua.