Program Sygma Daya Insani

Business Prospecting (BP)

Business Prospecting (BP)
Business Prospecting (BP) adalah program penjualan yang ditujukan untuk mempermudah seluruh Sahabat Sygma dalam mengajak masyarakat muslim atau pelanggan Sygma Daya Insani (SDI) untuk memiliki produk-produk SDI dan ikut memasarkannya.