Program Sygma Daya Insani

Syurga

Syurga
Syurga adalah sebuah program kepemilikan produk Sygma Daya Insani (SDI) bagi Sahabat Sygma yagn telah terdaftar dan mengikuti Business Prospecting (BP) yang diselenggarakan di masing-masing kantor cabang, dengan menawarkan benefit yang menarik baik baru ataupun lama.

Syurga bersasal dari kata Sygma Daya Insani untuk Keluarga.